یکشنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۶, ۱۱:۰۶
 
اخبار
پیرو بخشنامه 50/83848 مورخ 17/11/95 در خصوص نحوه جمع اوری و سازماندهی سوابق بیمه کارکنان دانشگاه

پیرو بخشنامه شماره 50/83848 مورخ 95/11/17 (پیوست) در خصوص ساماندهی  سوابق بیمه ای کارکنان دانشگاه در دوره اشتغال، کلیه واحدها و مراکز تابعه موظفند پس از  مطالعه بخشنامه مذکور  و دانلود فایل اکسل پیوست، نسبت به تکمیل آن اقدام و پس از تایید و امضاء مسئولین واحد، جهت بررسی با اداره کل منابع انسانی و سیاستهای رفاهی انشگاه ارسال نمایند

 فایل پیوست:   http://www.edarimali.ir/Content/media/filepool3/2017/2/16339.rar?t=636221560196623160

۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ۱۳:۱۵
تعداد کلیک: ۴,۶۳۵