یکشنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۶, ۱۹:۰۲
 
اخبار
اطلاعیه در خصوص کلمه عبور و رمز ورود به سامانه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور

باسمه تعالی

"اطلاعیه"

بدینوسیله به اطلاع می رساند، واحدها و مراکزی که تا کنون کلمه عبور و رمز ورود به سامانه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور را جهت بهره مندی از مزایای  خدمات بر خط آن سازمان دریافت ننموده اند لازم است در اسرع وقت اطلاعات ذیل را در قالب  فایل اکسل تهیه و به آدرس  پست الکترونیکی ebm@iau.ir  اداره کل امور مالی - اداره نظارت بر امور مالیات و بیمه دانشگاه ارسال نمایند تا اقدام مقتضی صورت پذیرد .

 

نام واحد/مرکز

شماره تلفن

 (بر اساس آخرین تغییرات)

شماره تلفن

 (بر اساس آخرین تغییرات)

نشانی محل و کد پستی اخذ شده از اداره پست شهران متبوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلفن تماس 47914382-021

 

۴ مرداد ۱۳۹۵ ۱۲:۲۴
تعداد کلیک: ۲,۳۴۳