یکشنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۶, ۱۱:۰۵
 
اخبار
اطلاعیه : اصلاح برخی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم

باسمه تعالی

اطلاعیه

 

موضوع : اصلاح برخی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم

با توجه به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم موارد زیر رابه اطلاع می رساند :

  1. ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم در اصلاحیه مورخ 31/4/94 بطور کلی حذف شده است و کسر علی الحساب مالیاتی موضوعیت ندارد .

    در خصوص قراردادهای منعقده در سنوات قبل نیز (قبل از سال 95) که پرداخت آنها در سال جاری صورت گرفته نیزکسر علی الحساب منتفی است و ملاک تاریخ پرداخت می باشد .

  2. در خصوص تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشد با عنوان حق المشاوره ، حق حضور در جلسات ، حق التدریس ، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند بدون رعایت معافیت موضوع ماده (84) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ 10٪  می باشد .

    تذکر : با عنایت به حذف ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم اهمیت رعایت ماده 169 مکرر بیش از پیش الزامی می باشد .

۲۹ فروردین ۱۳۹۵ ۱۰:۳۵
تعداد کلیک: ۳,۱۹۸