دوشنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۷, ۱۷:۱۰
 
دریافت فایل حساب فی مابین
دستور العمل بستن حسابهای پایان سال 1397
دستور العمل بستن حسابهای پایان سال 1397 به همراه فایلها و جداول مرتبط با پیوست های بخشنامه [ادامه...]
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ حجم فایل: 1,874.6 KB
کدینگ جدید جسابداری نسخه 97.12
کدینگ جدید حسابداری نسخه 97.12 به همراه closeaccount 9712- server9712.exe واحدها و مراکز [ادامه...]
۲۵ اسفند ۱۳۹۷ حجم فایل: 2,087.8 KB
فایل اکسل ورودی حسابهای فی مابین تاتاریخ 1397/11/30
فایل اکسل ورودی برای نرم افزار حساب های فی مابین واحدها از تاریخ 1397/01/05 تا تاریخ 1397/11/30 [ادامه...]
۱ اسفند ۱۳۹۷ حجم فایل: 1,484.4 KB
فایل اکسل حساب های فی مابین
فایل اکسل ورودی حساب های فی مابین واحدها و سازمان در بازه تاریخ 1397/01/05 تا 1397/09/30 [ادامه...]
۱۰ دی ۱۳۹۷ حجم فایل: 1,078.8 KB
فایل ورودی نرم افزارحساب های فی مابین
فایل ورودی برای نرم افزار حساب های فی مابین واحدها و سازمان از تاریخ 1397/01/05 تا تاریخ 1397/05/31 جهت استفاده فایل را از حالت فشرده خارج نمایید [ادامه...]
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ حجم فایل: 431.3 KB
دریافت و پرداخت نسخه 9703
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ حجم فایل: 2,109.8 KB
دریافت و پرداخت نسخه 9702
رفع مشکل اکسل سیدا [ادامه...]
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ حجم فایل: 2,110.3 KB
فایل اکسل حساب فی مابین
فایل اکسل حساب فی مابین از تاریخ 1396/01/05 تا 1396/12/29 [ادامه...]
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ حجم فایل: 1,802.7 KB
فایل اکسل حساب های فی مابین سازمان و واحدها
از تاریخ 1396/05/01 تا تاریخ 1396/12/27 [ادامه...]
۲۷ فروردین ۱۳۹۷ حجم فایل: 1,587.6 KB
نسخه 9701 دریافت و پرداخت- ایجاد سال مالی
قبل از اجرای این برنامه باید با نسخه حسابداری سال مالی ایجاد شده باشد. [ادامه...]
۱۸ فروردین ۱۳۹۷ حجم فایل: 2,111.1 KB
نسخه 9605 دریافت و پرداخت
تغییرات : 1-صدور چاپ چک با فرم جدید سراسری 2-دریافت . تبدیل فایل اکسل دریافتی از درگاه پاسارگارد-payment 3-گزارش مغایرت - خروجی به فایل listazad.dbf براساس شماره پذیرنده جهت صدور سند [ادامه...]
۲۱ اسفند ۱۳۹۶ حجم فایل: 2,110.7 KB
فایل اکسل 95و96حسابهای فی مابین واحدها وسازمان
۲ مرداد ۱۳۹۶ حجم فایل: 3,916.9 KB
فایل اکسل حسابهای فی مابین واحدها وسازمان
۱۸ تیر ۱۳۹۶ حجم فایل: 566.5 KB
فایل اکسل ورودی برنامه حساب فی مابین
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ حجم فایل: 2,973.6 KB
فایل اکسل ورودی نرم افزار حساب فی مابین
۲۱ فروردین ۱۳۹۶ حجم فایل: 2,123.1 KB
نسخه جدید casher - 951208
۸ اسفند ۱۳۹۵ حجم فایل: 1,851, KB
نسخه جدید casher
۳ اسفند ۱۳۹۵ حجم فایل: 1,851, KB
فایل اکسل ورودی برای حساب های فی مابین
۱ اسفند ۱۳۹۵ حجم فایل: 2,559.2 KB
نرم افزار و راهنمای حساب فی مابین واحد وسازمان
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ حجم فایل: 384.2 KB
فایل اکسل حساب های فی مابین سازمان و واحدها
فایل اکسل حساب های فی مابین سازمان و واحدها از تاریخ 1395/01/05 تا تاریخ 1395/10/15 [ادامه...]
۱۸ دی ۱۳۹۵ حجم فایل: 2,159.6 KB
فایل حساب فی مابین سازمان و واحدها
۳۰ آذر ۱۳۹۵ حجم فایل: 1,567.5 KB
نرم افزار حساب های فی مابین به همراه فایلهای اکسل
۶ مهر ۱۳۹۵ حجم فایل: 3,247.8 KB
حساب های فیمابین سازمان و واحدها
۳ مرداد ۱۳۹۵ حجم فایل: 2,718, KB
حساب فیمابین واحدها تا پایان1394
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ حجم فایل: 1,527.6 KB
ارسال صورتحساب فی مابین از 01/01/94 لغایت 31/06/94
ارسال صورتحساب فی مابین از 01/01/94 لغایت 31/06/94 [ادامه...]
۲۲ مهر ۱۳۹۴ حجم فایل: 3,364.9 KB
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
به صفحه