شنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۸, ۰۰:۱۹
 

باسمه تعالی

 

 

اداره کل پشتیبانی و تجهیزات دانشگاه آزاد اسلامی

 

اداره کل پشتیبانی و تجهیزات وظیفه تأمین و تجهیز کلیه ادارات وابسته به سازمان مرکزی، واحدهای دانشگاهی، مراکز آموزشی و آموزشکده های سماء را عهده دار می باشد. ضمناً مدیرکل پشتیبانی و تجهیزات علاوه بر حضور در جلسات شورای مدیران، جلسه انتصاب معاونین اداری و مالی واحدهای تابعه دانشگاهی و جلسه کمیته معاملات، نظارت بر نحوه عملکرد و فعالیت ادارات تابعه و برگزاری و اجرای همایش های مختلف را به عهده دارند.

الف) نظارت بر انجام امور قراردادها، نظارت بر انجام امور مزایده ها و مناقصه ها، نظارت بر امور بیمه های مربوطه.

ب) نظارت بر عملکرد ادارات تابعه اداره کل پشتیبانی و تجهیزات.

ج) نظارت بر امور خرید تخصصی و فنی و نصب دوربین های مداربسته در ساختمان های ادارات سازمان مرکزی و ساختمان های وابسته به سازمان مرکزی، بررسی نامه های ارسالی از واحدهای دانشگاهی درخصوص مشکلات مطرح شده و در صورت نیاز اعزام کارشناس به واحد موردنظر جهت بررسی و ارائه گزارش.

د) نظارت و تجهیز ساختمان هایی که نیاز به سیستم اعلام و اطفاء حریق دارند.

ـ وظایف اداره پشتیبانی و تجهیزات خارجی:

الف) انجام امور واردات ملزومات و تجهیزات خارجی موردنیاز واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی و ادارات وابسته به سازمان مرکزی

ب) برگزاری مناقصه اقلام عمده موردنیاز واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی و ادارات وابسته به سازمان مرکزی

ج) برگزاری مزایده اقلام عمده واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی ادارات وابسته به سازمان مرکزی

د) تنظیم و عقد کلیه قراردادهای ادارات سازمان مرکزی

ر) تنظیم صورتجلسه و جمع آوری ملزومات و تجهیزات مازاد بر نیاز ادارات وابسته به سازمان مرکزی

ز) انجام امور بانکی، گشایش اعتبار و امور گمرکی و ترخیص کالا

ـ وظایف اداره پشتیبانی و تجهیزات داخلی:

الف) خرید کالا و تجهیزات جزیی و کلی اعم از خرید وسایل نقلیه، اداری، آموزشی، آزمایشگاهی، مکانیک، فنی، پزشکی، ساختمان، الکتریکی، برقی و دیگر ملزومات مورد نیاز واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی و ادارات وابسته به سازمان مرکزی را به عهده دارند.

ب) خرید ملزومات و لوازم یدکی موردنیاز سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه.

ج) خرید انواع کاغذ موردنیاز روزنامه فرهیختگان.

د) خرید ملزومات و پشتیبانی به منظور برگزاری همایش ها.

ر) خرید کلیه ملزومات مرکز آزمون دانشگاه و دیگر ادارات وابسته به سازمان مرکزی.

ز) خرید کلیه ملزومات معاونت عمرانی دانشگاه.

ـ وظایف اداره کنترل و توزیع کالا:

الف) دپوی اقلام اساسی و موردنیاز ادارات سازمان مرکزی و در صورت لزوم تجهیز واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی دانشگاه.

ب) نگهداری و جمع آوری و ثبت کالاهای مازاد بر نیاز ادارات سازمان مرکزی به منظور راه اندازی و تجهیز مراکز آموزشی تازه تأسیس در دانشگاه آزاد اسلامی.

ج) تعمیر و سرویس کلیه وسایل، ملزومات و تجهیزات دستگاه های کپی، پرینتر، فاکس، ups ، سرور و ... مختص به ادارات سازمان مرکزی.

د) صدور حواله تحویل کالا جهت ادارات سازمان مرکزی و واحدهای دانشگاهی تابعه.

ـ وظایف اداره بررسی و نظارت:

الف) بررسی کلیه معاملات جزء ، متوسط و عمده مناقصه ها و مزایده های واحدهای دانشگاهی و
آموزشکده های سما و همچنین بررسی و نظارت بر کلیه انبارهای واحدها و مراکز دانشگاهی و آموزشکده های سما.

ب) بررسی کلیه اسناد کارشناسان بازرگانی اعم از خریدهای جزئی و عمده را به عهده دارند.

ـ وظایف اداره برنامه ریزی و برآورد:

الف) تنظیم بخشنامه ارائه آمار کل دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی و میزان متوسط طبخ غذای روزانه و ماهیانه توسط واحدها و مراکز آموزشی جهت اختصاص یارانه نقدی.

ب) جمع آوری اطلاعات آمار ارسالی واحدها و مراکز آموزشی و انجام محاسبات میزان یارانه نقدی غذای دانشجویان.

ج) بررسی و نیازسنجی تجهیزات و لوازم درخواستی ادارات سازمان مرکزی دانشگاه و پیشگیری از انجام
هزینه های غیر ضروری.

ـ وظایف اداره تعمیر و نگهداری:

الف) بررسی نیاز و کارشناسی فنی ادارات تابعه سازمان مرکزی بعضی واحدها و مراکز دانشگاهی درخصوص تجهیزات برق الکترونیک رایانه UPS دیزل ژنراتور.

ب) تأمین نگهداری مونتاژ سیستم های یارانه ای.

ج) نصب سیستم های عامل windows و نرم افزار کاربردی موردنیاز

د) شناسایی کلی تجهیزات یارانه، مانیتور، پرینتر، اسکنر و ایجاد شناسنامه درخصوص سیستم های موجود در سازمان مرکزی و ادارات تابعه. ت. 4/11/91