دوشنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۷, ۱۷:۰۹
 
ارسال پیام کوتاه

شماره هایی را که می خواهید پیام کوتاه به آنها ارسال شود، وارد کنید.
  • هر شماره را در یک خط وارد کنید.
  • برای وارد کردن یک محدوده شماره از - برای جدا کردن محدوده استفاده کنید.
    مثلا: 09123334466-09123334455
زبان:
بدنه پیام: *
شماره ها : * 
* = ضروری